Alltid fraktfritt | Snabb leverans

Det enda receptfria läkemedlet
som förbygger migrän

Glitinum är det enda receptfria läkemedlet som förebygger migrän i Sverige. Genom att förebygga migrän kan man minska migränattackernas frekvens¹ och svårighetsgrad².

Glitinum är registrerat hos Läkemedelsverket och är kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som förebyggande behandling för migrän.

glitinum

50% rabatt

Receptfritt läkemedel hem till dig

Prenumeration: 125 kr (50% rabatt) första månaden,
därefter 498 kr varannan månad

Fraktfritt & utan bindnings- eller uppsägningstid

Rea!

Innehåll

Den aktiva substansen är pulviserad mattram. Varje kapsel innehåller 100 mg torkad mattramört.

Övriga innehållsämnen:

Dextrin, kolloidal, vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos.

 

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 kapsel dagligen. Svälj kapsel hel. Optimal effekt uppnås efter 2 månader. Regelbunden användning rekommenderas.

Förebygg migrän med Glitinum

Nyheten Glitinum är det enda receptfria läkemedel som förebygger migrän.

Glitinum innehåller mattram som har visat sig att förebygga migrän genom att minska migränanfallens:

  • Frekvens¹
  • Svårighetsgrad²
singl product bg
product

Att ha i åtanke

Optimal effekt uppnås efter 2 månaders användning. Långtidsbehandling är möjlig, utvärdera gärna effekten tillsammans med läkare efter 3 månader. Du kan använda Glitinum tillsammans med annan migränmedicin. Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats. Ej för gravida eller ammande. Använd inte om du är allergisk mot mattram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Det enda receptfria läkemedlet som
förbygger migrän

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Från 18 år. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. . Förpackning: 30 kaps.Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01.

 

Referenser:
1. Diener et al., Cephalalgia, 2005; 25: 1031–1041
2. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11