Frågor & Svar

image

Under hösten 2023 återlanserades det växtbaserade läkemedlet Glitinum mot migrän. Glitinum är det enda receptfria läkemedlet som förebygger migrän i Sverige och innehåller mattram. Har du frågor? Vi har samlat några frågor och svar nedan. 

Vad är Glitinum?

Glitinum är ett nytt traditionellt växtbaserat receptfritt läkemedel som förebygger migrän. Glitinum innehåller pulveriserad mattram. Glitinum är Sveriges enda receptfria läkemedel som förebygger migrän. För vuxna över 18 år. 

Hur ska jag ta Glitinum?

Rekommenderad dos för vuxna över 18 år är: 1 kapsel dagligen. Svälj kapseln hel (med vatten eller lite vätska). Tugga inte kapslarna. Regelbunden användning rekommenderas för optimal effekt.

Ska jag ta Glitinum tillsammans med mat?  

Rekommenderad dos är 1 kapsel dagligen för att förebygga migrän, med eller utan mat.  

Kan jag köra bil om jag tar Glitinum?

Ja, Glitinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

Kan jag ta Glitinum tillsammans med andra läkemedel?

Glitinum kan användas tillsammans med andra läkemedel använt vid migrän, informera gärna din läkare att du tar Glitinum så att denne kan göra en utvärdering av din behandling.

Hur verkar Glitinum som innehåller mattram?

I studier har mattram visat sig minska migränfrekvensen1 och svårighetsgraden2 av migränanfallen.

Får jag bättre effekt om jag använder Glitinum under en längre tid?  

Ja, Glitinum används för att förebygga migrän och regelbunden användning rekommenderas för att förebygga migrän.  

Vad innehåller Glitinum?  

Den aktiva substansen är pulveriserad mattram. Varje kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram

Övriga innehållsämnen är dextrin; kolloidal, vattenfri kiseldioxid; talk; magnesiumstearat; titandioxid (E171); hypromellos. 

Innehåller Glitinum gluten, laktos eller socker?

Nej, Glitinum innehåller varken gluten, laktos eller socker. Glitinum innehåller gelatin (bovint).

Kan jag använda Glitinum under min graviditet eller under amning?  

I brist på tillräckligt informationsunderlag rekommenderas inte användning av Glitinum under graviditet och amning.  

Ger Glitinum några biverkningar? 

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Glitinum har rapporterat lindriga mag- och tarmbesvär, men hur ofta är okänt. 

Hur ska jag förvara Glitinum? 

Glitinum förvaras vid högst 25°C. 

Varför skickas den andra leverasen redan efter 3 veckor?

Det är för att vi ska vara säkra på att du hinner få dina nya Glitinumpaket innan det första tar slut. Efter andra leveransen sker varje leverans varannan månad.

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Från 18 år. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. . Förpackning: 30 kaps.Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01. 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20170818000012

Referenser:
1. Diener et al., Cephalalgia, 2005; 25: 1031–1041
2. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11