Frågor & Svar

image

Under hösten 2023 återlanserades det växtbaserade läkemedlet Glitinum. Har du frågor? Vi har samlat några frågor och svar nedan. 

Vad är Glitinum?

Glitinum är ett nytt traditionellt växtbaserat receptfritt läkemedel som används som förebyggande vid migrän. Glitinum innehåller pulveriserad mattram. För vuxna över 18 år. 

Hur ska jag ta Glitinum?

Rekommenderad dos för vuxna över 18 år är: 1 kapsel dagligen. Svälj kapseln hel (med vatten eller lite vätska). Tugga inte kapslarna.

Ska jag ta Glitinum tillsammans med mat?  

Rekommenderad dos är 1 kapsel dagligen med eller utan mat.  

Kan jag köra bil om jag tar Glitinum?

Ja, Glitinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

Kan jag ta Glitinum tillsammans med andra läkemedel?

Glitinum kan användas tillsammans med andra läkemedel använt vid migrän, informera gärna din läkare att du tar Glitinum så att denne kan göra en utvärdering av din behandling.

Vad innehåller Glitinum?  

Den aktiva substansen är pulveriserad mattram. Varje kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram

Övriga innehållsämnen är dextrin; kolloidal, vattenfri kiseldioxid; talk; magnesiumstearat; titandioxid (E171); hypromellos. 

Innehåller Glitinum gluten, laktos eller socker?

Nej, Glitinum innehåller varken gluten, laktos eller socker. Glitinum innehåller gelatin (bovint).

Kan jag använda Glitinum under min graviditet eller under amning?  

I brist på tillräckligt informationsunderlag rekommenderas inte användning av Glitinum under graviditet och amning.  

Ger Glitinum några biverkningar? 

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Glitinum har rapporterat lindriga mag- och tarmbesvär, men hur ofta är okänt. 

Hur ska jag förvara Glitinum? 

Glitinum förvaras vid högst 25°C. 

Varför skickas den andra leverasen redan efter 3 veckor?

Det är för att vi ska vara säkra på att du hinner få dina nya Glitinumpaket innan det första tar slut. Efter andra leveransen sker varje leverans varannan månad.

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Dosering: Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen. Från 18 år. Kapslarna sväljes hela, bör inte tuggas. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Besvär från mag-tarmkanalen. Förpackning: 30 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01.