Förebygg
migrän

image

Vad är migrän?

Migrän utreds av läkare och är en form av huvudvärk som ofta beskrivs som pulserande smärta och kan vara mycket intensiv. Det kan åtföljas av symtom som illamående, kräkningar, ljus- eller ljudkänslighet. Attackerna kan pågå ifrån flera timmar till flera dagar. Det är okänt vad som utlöser migrän, men det kan finnas flera faktorer som spelar in, inklusive biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. 1

Migrän kan vara så allvarlig att det kan störa dagliga aktiviteter och ha allvarliga konsekvenser för livskvaliteten, vilket kan påverka arbetsförmågan, sociala aktiviteter och familjelivet. Tillsammans med din läkare kan ni komma fram till en behandling mot migrän för att minska smärtan och förbättra livskvaliteten. Behandlingen av migrän beror på smärtans allvarlighetsgrad och hur ofta migränen inträffar.1

glitinum

50% rabatt!

Receptfritt läkemedel skickas till dig

Prenumeration: 125 kr (50% rabatt) första månaden,
därefter 498 kr (2 askar) varannan månad

Fraktfritt & utan bindnings- eller uppsägningstid

Migrän – behandlingsmetoder

Den ökande medvetenheten om migrän har lett till ett större fokus på att hitta effektiva behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder. Den negativa påverkan av migrän har på både de som drabbas och samhället har lett till att sjukdomen diskuteras flitigt i media. Vi är därför stolta över att kunna presentera ett receptfritt läkemedel som används som förebyggande för migrän. Glitinum kan tas tillsammans med annan migränbehandling. 

Läs mer om Glitinum

migrän

10 tips till dig som lider av migrän1-3

 

  1. God sömn. Se till att sova bra och tillräckligt mycket. Har du svårt att somna eller vaknar du för tidigt? Läs mer om sömnproblem och vad du kan göra åt dom här.
  2. Rutiner. Se till att ha tydliga mat- och sömnrutiner. Bra sömn och ett jämnt blodsocker kan hjälpa.
  3. Undvik stress. Stress kan trigga igång din migrän.
  4. Motionera regelbundet. Regelbunden motion kan minska antalet migränanfall.
  5. Undvik dina personliga triggers. Har du identifierat någon aktivitet, mat eller dryck som triggar igång din migrän, försök då undvika detta.
  6. Vätska. Se till att alltid få i dig nog med vatten under dagen.
  7. Förebygg. Istället för att hantera migränen när den väl kommer, se till att förebygga migränen. Man uppskattar att omkring 40% med migrän skulle dra nytta av förebyggande behandling men enbart 3-13% använder det³.
  8. Optimal behandling. Diskutera med din läkare om det finns läkemedel eller råd som kan gynna just dig som du kanske inte prövat tidigare. Alternativen i dagsläget är många. Se också till att diskutera hur mycket anfallskuperande läkemedel du tar, läkemedelsöveranvändning kan leda till huvudvärk.
  9. Ergonomisk vardag. Se över din ergonomiska situation på arbetet, skolan eller i hemmet, spända muskler, stelhet och onaturliga rörelser kan trigga.
  10. Dygnsrytm. Många med migrän behöver se över sin dygnsrytm, att arbeta skift eller sova för mycket eller för lite kan vara avgörande för en person med migrän.

Det enda receptfria läkemedlet som används som förebyggande för migrän

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Dosering: Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen. Från 18 år. Kapslarna sväljes hela, bör inte tuggas. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Besvär från mag-tarmkanalen. Förpackning: 30 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01.

Referenser:
1. Internetmedicin (23-06-26) (https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/) 
2. 1177 Vårdguiden (23-07-01) https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/huvudvark-och-migran/migran/
3. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy.
Neurology. 2007 Jan 30;68(5):343-9