slider

Begränsas du
av din
migrän?

Många är begränsade av migrän vilket kan göra
vardagen både oförutsägbar och besvärlig.

Nu kan du med hjälp av Glitinum med mattram förebygga migränanfallen. De kan bli både färre1 och mildare2.

Allt för att du ska få möjlighet att delta i livets små och stora ögonblick.

Nyhet
glitinum

50% rabatt

 • Receptfritt läkemedel skickas till dig
 • Prenumeration: 125 kr (50% rabatt) första månaden därefter 498 kr (2 askar) varannan månad
 • Fraktfritt & utan bindnings- eller uppsägningstid

Migrän – en av våra största folksjukdomar

Ungefär 1,5 miljoner svenskar beräknas lida av migrän vilket gör migrän till en av våra största folksjukdomar. Migrän är en återkommande plåga som i många fall är svår att rå på.

Kvinnor drabbas oftare än män, hela 65% av de som lider av migrän är kvinnor.3

För vissa handlar det om enstaka anfall,  men för andra återkommer svåra anfall under majoriteten av månadens dagar.

Vad kan Glitinum göra för dig?

Med Glitinum (mattram) kan du uppleva färre1 och mildare2 migränanfall, vilket ger dig ökad förutsägbarhet och därmed större möjlighet att delta i livets små och stora ögonblick.

Många med migrän upplever en oro kopplad till oväntade anfall. Förebyggande av migrän kan även minska den oron och därmed förbättra den allmänna känslan av välbefinnande då det blir lättare att planera vardagen.

Beställ här

image

Förebygg migrän med Glitinum

Glitinum är det enda receptfria läkemedel som förebygger migrän.

Glitinum innehåller extrakt av pulveriserat mattram som har visat sig att förebygga migrän genom att minska migränanfallens:

 • Frekvens¹
 • Svårighetsgrad²

10 tips till dig som lider av migrän3,4

 1. God sömn. Har du svårt att somna eller vaknar du för tidigt? Se till att sova bra och tillräckligt mycket.
 2. Rutiner. Se till att ha tydliga mat- och sömnrutiner. Bra sömn och ett jämnt blodsocker kan hjälpa.
 3. Undvik stress. Stress kan trigga igång din migrän.
 4. Motionera regelbundet. Regelbunden motion kan minska antalet migränanfall.
 5. Undvik dina personliga triggers. Har du identifierat någon aktivitet, mat eller dryck som triggar igång din migrän, försök då undvika detta.
 6. Vätska. Se till att alltid få i dig nog med vatten under dagen.
 7. Förebygg. Istället för att hantera migränen när den väl kommer, se till att förebygga migränen.
 8. Optimal behandling. Diskutera med din läkare om det finns läkemedel eller råd som kan gynna just dig som du kanske inte prövat tidigare. Alternativen i dagsläget är många. Se också till att diskutera hur mycket anfallskuperande läkemedel du tar, läkemedelsöveranvändning kan leda till huvudvärk.
 9. Ergonomisk vardag. Se över din ergonomiska situation på arbetet, skolan eller i hemmet, spända muskler, stelhet och onaturliga rörelser kan trigga.
 10. Dygnsrytm. Många med migrän behöver se över sin dygnsrytm, att arbeta skift eller sova för mycket eller för lite kan vara avgörande för en person med migrän.

Det enda receptfria läkemedlet som
förbygger migrän

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Från 18 år. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. . Förpackning: 30 kaps.Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01. 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20170818000012

Referenser:
1. Diener et al., Cephalalgia, 2005; 25: 1031–1041
2. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11
3. Internetmedicin (23-06-26) (https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/) 
4. 177 Vårdguiden (23-07-01) https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/huvudvark-och-migran/migran/